Z historie hotelu Visalaje

           Hotel Visalaje je  pro historika jistě zajímavou návštěvou. Byl vystavěn v 70. letech  - době normalizace společnosti.    Dne 30. 6. 1972 byl slavnostně otevřen.  Byl to první nově  postavený  hotel   v této oblasti po roce 1945.  V tehdejší podobě to byl nešetrný zásah do svérázné  beskydské krajiny, ale podobných staveb stojí v Beskydech dodnes více. Interiér byl na  svou dobu  přepychový  a nadstandartní. Hotel měl velké renomé, byl  vyhlášeným  turistickým  objektem  ROH  v celém  Československu  a  nejen tam - přijíždělo i  mnoho  návštěvníků    tehdejších socialistických států  - pamětníci dodnes vzpomínají   na   šplhající  se  trabanty   východoněmeckých   turistů,  pro  které   bylo závěrečné visalajské stoupání značně tvrdým oříškem.

          Po   sametové    revoluci  koupili  hotel  Visalaje,  stejně   jako  Sulov   a  Bílý   Kříž,  podnikatelé  z  akciové  společnosti  Beskydské  hotely  v čele  s ředitelem Jaroslavem Hilským,  kteří   plánovali   jak  tyto  stavby   promění  v  luxusní  hotely  s  podzemními  garážemi, bazény a tenisovými kurty. Jejich plány se ale ukázali časem jako nereálné a hotel  Visalaje  se stal  objektem  finančních machinací a tunelování, v důsledku čehož byl  pak dlouhodobě  uzavřen a   zcela  zdevastován. 

         10. 2. 2000  byl  vybydlený hotel  prodán v konkurzním řízení  firmy DŘEP, spol. s r.o., Praha, opavské stavební firmě Rosis s.r.o., patřící manželům Rouskovým, kteří pak hotel   v náročné   rekonstrukci  opravovali  a   od roku 2003   postupně  zprovozňovali jednotlivé části  areálu hotelu.  Jelikož  se  na  Visalajích  v  období  po  revoluci  značně  rozšířila  možnost ubytování o další rodinné penzióny a soukromé ubytování v chatách a chalupách,  tak  již  nebylo  možno udržet původní předimenzovanou kapacitu hotelu jako v období odborářských rekreací. Téměř dvě z pěti pater hotelu byla proto prodána na  soukromé  rekreační  byty  a  k  soukromé  rekreaci  bylo rozhodnuto   postupně  prodat i přilehlé chatky u hotelu.

        Manželé  Rouskovi  se  v  roce  2009 rozešli a  provoz hotelu pak postupně stále víc přebírala  paní  Daniela  Rousková  s  dcerou  Evou  Šafránovou,  které  si  v  roce  2014  založily vlastní firmu  Visalaje s.r.o, do které  nyní hotel patří. 

           V současné době  zůstal  hotel Visalaje  ze všech   místních původních  horských hotelů v Krásné směrem  na  Bílý  Kříž   už   pouze  jako  poslední  hotelové  ubytování  včetně stravování  pro  všechny  obdivovatele  Beskyd  a návštěvníky rázovitých Visalají.


  Dne 20.3.2018                                                                                                                                                                                                                                   Daniela Rousková        

 

Fotografie hotelu Visalaje při zakoupení manželi Rouskovými v roce 2000 

Fotografie historických pohledů hotelu Visalaje

Rekonstrukce hotelu v průběhu let

© 2024 Horský Hotel Visalaje